Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Nasza szkoła
"Szkołą promującą zdrowie!"
Codzienna twórcza praca całej społeczności szkolnej została dostrzeżona przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i nagrodzona otrzymaniem Wojewódzkiego Certyfikatu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.
Wszystkie działania podejmowane w tym zakresie można śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej.
W roku 2010 nasza szkoła po raz pierwszy została wpisana w rejestr
POMORSKICH SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów
i społecznością lokalną:
- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej;
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości
o zdrowie przez całe życie.

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

NASZE DZIAŁANIA
- konkursy promujące zdrowy styl życia,
- imprezy z cyklu „Żyj zdrowo!”,
- zawody sportowe,
- pogadanki z pielęgniarką szkolną,
- udział w projektach „Szklanka zdrowia”, „Owoce w szkole”, „Trzymaj formę”,
- obchody Światowego Dnia Zdrowia,
- projekty mające na celu profilaktykę: „Przystanek – Baśniowy Świat”, „Aktywnym być, radośnie i zdrowo żyć!”
- warsztaty i szkolenia dla rodziców,
- szkolenia dla nauczycieli i pracowników.

do góry