Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Świetlica szkolna
ŚWIETLICA ZAPEWNIA UCZNIOM OPIEKĘ
OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 17.00
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i rekreacji. Świetlica szkolna dysponuje dwoma pomieszczeniami, w których odbywają się zajęcia i wydawane są obiady. Świetlica w ramach swojej pracy proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia plastyczne, manualne, umuzykalniające, zachęca do wspólnych gier stolikowych
i zabaw ruchowych.
STOŁÓWKA SZKOLNA WYDAJE CODZIENNIE
PEŁNE, DOMOWE OBIADY.
Szkoła posiada własną kuchnię, która każdego dnia przygotowuje smaczne, dwudaniowe obiady. Po zjedzonym posiłku na dzieci czeka deser, najczęściej
w postaci zdrowych owoców.
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY
do góry