Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com"JESTEŚMY RAZEM"
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
www.jestesmyrazem.cba.pl

NR KONTA: 91 1020 1811 0000 0802 0106 8840
Od 2005 roku przy szkole działa stowarzyszenie. Zostało ono powołane
z inicjatywy Rodziców i Nauczycieli. W dniu 22.12.2005 roku wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000246550,
REGON 220156312.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
CELE I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA:
1. Prowadzenie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych, rozwojowych i społecznych dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną niepełnosprawnością (działania w zakresie rehabilitacji, edukacji, kultury, rekreacji i integracji
ze środowiskiem).

2. Poszukiwanie sponsorów celem pozyskiwania środków finansowych
i rzeczowych.

3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych i książek.

4. Finansowanie rozbudowy i remontów szkoły oraz usuwania barier architektonicznych.

5. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

6. Finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci.

7. Finansowe wspieranie potrzebujących uczniów.

8. Wspieranie inicjatyw pomagających w rozwoju szkoły.
Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby niepełnosprawnych dzieci, to podziel się swoim darem serca i 1 % podatku przekaż na działalność naszego Stowarzyszenia.

Ogłoszenie
Podziękowania
DLA FIRMY - INPRO S.A.
ZA PACZKI ŚWIĄTECZNE
Dziękujemy za hojność, dzięki której od wielu lat dzieci mogą cieszyć się z wizyty Mikołaja w czasie tradycyjnej szkolnej Wigilii. Podarunki świąteczne zawsze wywołują uśmiech na ich twarzach.
do góry