Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zespol.27@wp.pl

Sprawy rodziców
SZKOLNY RODZINNY FESTYN REKREACYJNO - SPORTOWY
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU FESTYNU!
Festyn odbędzie się
9 czerwca 2018 roku (SOBOTA)

Organizatorzy:
Rada Rodziców, Dyrektor szkoły, Nauczyciele

Prosimy o gromadzenie drobnych fantów na loterię(maskotki, książeczki, kolorowanki, kredki, zabawki, gry, nalepki itp.).

Zgromadzone przedmioty prosimy przynosić do PANI WOŹNEJ.

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018
1. Pani Aneta Baczyńska - Rostkowska

2. Pani Danuta Papaj

3. Pani Krystyna Dąbrowska

4. Pani Dorota Pełechaty

Wybory do Rady Rodziców odbyły się 14 września 2017 roku.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi
10 zł na miesiąc tj. 100 zł na rok.

LOKALIZACJA I GODZINY OTWARCIA
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
DLA MIESZKŃCÓW GDAŃSKA W ROKU 2018.
Wykaz punktów w załączonej tabeli WYKAZ PUNKTÓW .
ZASADY PRZEDŁUŻENIA OKRESU NAUKI
WG ROZPORZĄDZENIA MEN
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zaplanowane SPOTKANIA Z RODZICAMI
II semestr roku szkolnego 2017/2018:

- 1o kwietnia 2018 r. godz. 17.00;

- 16 maja 2018 r. godz. 17.00;

KALENDARIUM
- 4 września 2017 r. - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO.

- 23 grudnia - 31 grudnia 2017 r. - ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.

- 29 stycznia - 11 lutego 2018 r. - FERIE ZIMOWE.

- 29 marca - 3 kwietnia 2018 r. - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.

- 22 czerwca 2018 r. - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKONEGO.

- 25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. - WAKACJE.
SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi
10 zł na miesiąc tj. 100 zł na rok.

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać przelewem.

BANK POCZTOWY
Rachunek bankowy numer:
76 1320 1120 2470 0924 2000 0001

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW
SZKOŁA W TULIPANACH
Rodzice uczniów klasy II gimnazjum odebrali z Urzędu Miasta w Gdańsku darmowe cebulki kwiatów ozdobnych. Gdańszczanie mogli otrzymać cebulki bezpłatnie w ramach projektu prowadzonego przez Wydział Środowiska
Urzędu Miejskiego pt. „Gdańsk w tulipanach.
Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe".
Ponieważ dla naszych uczniów teren szkoły jest jak własny ogródek, dlatego pani dyrektor wspólnie z uczniami ukwieca szkolne rabatki.
Czekamy niecierpliwie na efekty wiosną.
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup bezdotykowego termometru do gabinetu Pani pielęgniarki oraz za zakup niezbędnego wyposażenia do szkolnych apteczek.