Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

80 - 320 Gdańsk, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13
e-mail:sek27@wp.pl

Widzieć w dziecku człowieka, uczyć, pomagać, wspierać...

Procedury przyjęcia
do szkoły
Oferta edukacyjna szkoły skierowana jest do dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

POTRZEBNE DOKUMENTY
1. Skierowanie Prezydenta Miasta do naszej placówki - druk wniosku o skierowanie można pobrać z sekretariatu szkoły.

2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

3. Podanie rodzica lub prawnego opiekuna dziecka - wzór podania dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Rodzice i dzieci zainteresowane nauką w naszej szkole mogą, po wcześniejszym umówiniu się z Dyrektorem lub pedagogiem szkolnym, odwiedzić placówkę
i uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły.

Zapraszamy do nas!!!