Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Wojewódzki konkurs plastyczny "Collage"
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
COLLAGE 2018

"Mój ulubiony bohater
z kreskówki"
ROZSTRZYGNIĘTY!!!

COLLAGE 2018
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2016
"W magicznej krainie twórczości Jana Brzechwy"
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2015
"Muzyka wokół nas"
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2014
"Mój przyjaciel pies, kot..."
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2013
"W barwnym świecie wierszy Juliana Tuwima"
W OBIEKTYWIE

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie,
a uczniom nagrodzonym gratulujemy.