Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

80 - 320 Gdańsk, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13
e-mail:sek27@wp.pl

Widzieć w dziecku człowieka, uczyć, pomagać, wspierać...

Wojewódzki konkurs plastyczny "Collage"
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

COLLAGE 2018 W OBIEKTYWIE
"Mój ulubiony bohater
z kreskówki"
COLLAGE 2016
"W magicznej krainie twórczości Jana Brzechwy"
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2015
"Muzyka wokół nas"
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2014
"Mój przyjaciel pies, kot..."
W OBIEKTYWIE

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie,
a uczniom nagrodzonym gratulujemy.