Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Kółka zainteresowań
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych.
Na terenie szkoły odbywają się zajęcia:
KÓŁKA ŻEGLARSKIEGO
prowadzący: p. Dagmara Karwacka i ks. Michał Gregorowicz
BOCCI
prowadzący: p. Dorota Witkowicz i p. Mariusz Sobolewski
Nauczyciele realizują z uczniami następujące zajęcia rewalidacyjne:
- logopedię;
- terapię ręki;
- muzykoterapię;
- rehabilitację;
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;
- terapię psychologiczną i pedagogiczną.
Ponad to nauczyciele pełnią dodatkowe dyżury w świetlicy szkolnej. Organizują zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie gdy uczniowie oczekują na zajęcia lub transport.
do góry