Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Nasza szkoła jest placówką edukacyjną dla młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:
- naukę w małych zespołach klasowych;
- bezpłatne podręczniki i materiały do ćwiczeń;
- opiekę wykwalifikowanych terapeutów m.in. logopedów, rehabilitantów,
psychologa, pedagoga;
- indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- naukę w oparciu o dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka programy nauczania;
- udział w kołach zainteresowań;
- opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do godz. 17.00;
- oddzielne klasy dla uczniów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością
intelektualną.
Zajęcia programowe dla uczniów
z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

- Religia
- Funkcjonowanie w środowisku -
gdzie realizowane są treści z zakresu: edukacji polonistycznej
edukacji matematycznej
i edukacji przyrodniczej.
- Muzyka z rytmiką
- Plastyka
- Technika
- Zajęcia komputerowe
- Wychowanie fizyczne
do góry