Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Nasza szkoła jest placówką edukacyjną dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej.
NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:
- naukę w małych zespołach klasowych;
- bezpłatne podręczniki i materiały do ćwiczeń;
- opiekę wykwalifikowanych terapeutów m.in. logopedów, rehabilitantów,
psychologa, pedagoga;
- indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- naukę w oparciu o dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka programy nauczania;
- udział w kołach zainteresowań;
- opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do godz. 17.00;
- oddzielne klasy dla uczniów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością
intelektualną.
Zajęcia programowe dla uczniów
z lekką niepełnosprawnością intelektualną

I ETAP NAUCZANIA
KLASY I-III
- Religia
- Zajęcia zintegrowane
- Język angielski
- Gimnastyka korekcyjna

II ETAP NAUCZANIA
KLASY IV-VIII
- Religia
- Język polski
- Język angielski
- Matematyka
- Przyroda
- Geografia
- Biologia
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Chemia
- Fizyka
- Muzyka
- Plastyka
- Technika
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia programowe dla uczniów
z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

I ETAP NAUCZANIA
KLASY I-III
- Religia
- Zajęcia zintegrowane
- Gimnastyka korekcyjna


II ETAP NAUCZANIA
KLASY IV-VIII
- Religia
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
- Zajęcia rozwijające komunikowanie się
- Zajęcia rozwijające kreatywność
- Wychowanie fizyczne


KONTAKT:

adres:


tel./fax:


e-mail:
80 - 332 Gdańsk
ul. Piastowska 35/37

(058)558-31-13

Dyrektor szkoły: zskpig27@gmail.com
Sekretariat: sek27@wp.pl

do góry