Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Historia szkoły
KALENDARIUM:
- wrzesień 1965 r. - utworzenie klas specjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 73
w Gdańsku - Brzeźnie;

- wrzesień 1968 r. - rozpoczęcie działalności Szkoły Specjalnej Nr 18 w budynku
przy ulicy Hallera;

- 31 sierpnia 1972 r. - przekazanie nowego budynku przy ulicy Piastowskiej 35/37 oraz zmiana numeru szkoły; powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4;

- 17 maja 1996 r. - nadanie szkole imienia Szarych Szeregów;

- wrzesień 1999 r. - utworzenie Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 27, w skład którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Szarych Szeregów oraz
- Gimnazjum Specjalne Nr 37;

- rok szkolny 2004/2005 - usunięcie z nazwy szkoły słowa "specjalna" oraz zmiana numeru szkoły podstawowej. Do dnia dzisiejszego w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27 wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Szarych Szeregów;
- Gimnazjum Nr 37.
DYREKTORZY SZKOŁY:
1 września 1972 - 31 lipca 1986 Nadzieżda Bonin
1 września 1986 - 31 sierpnia 1992 Edmund Bugajski
1 września 1992 - 31 sierpnia 2007 Barbara Wodnicka
od 1 września 2007 - Marzena Wysocka
do góry