Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Dokumenty szkoły
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37
pobierz
SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO - PROFILAKY TYCZNY
pobierz
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
pobierz
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
pobierz
do góry