Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

80 - 320 Gdańsk, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13
e-mail:sek27@wp.pl

Widzieć w dziecku człowieka, uczyć, pomagać, wspierać...

Dokumenty szkoły
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKYTYCZNY
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW