Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

"Widzieć w dziecku człowieka,
uczyć, pomagać, wspierać..."
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY - WERSJA ROBOCZA

Drodzy Rodzice!
Przedstawiamy Wam wersję roboczą programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z programem. Na Państwa uwagi i propozycje czekamy
do 28 września 2017 roku.

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY - WERSJA ROBOCZA
WRZEŚNIOWE PROPOZYCJE...
WARSZTATY Z UŚMIECHEM - KULE KĄPIELOWE
I TURNUS
LINK DO ZDJĘĆ
Nasza szkoła jest placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej
jak i pragnące kontynuować ją w gimnazjum.

KONTAKT:

adres:


tel./fax:


e-mail:
80 - 332 Gdańsk
ul. Piastowska 35/37

(058)558-31-13

Dyrektor szkoły: zskpig27@gmail.com
Sekretariat: sek27@wp.pl