Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr27

w Gdańsku
ul. Piastowska 35/37
FERIE ZIMOWE
16 stycznia 2017 r. - 27 stycznia 2017 r.
SPOTKANIE Z RODZICAMI
31 stycznia 2017 roku (WTOREK) o godz. 17.00
zapraszamy na SPOTKANIE Z RODZICAMI
podsumowujące pierwszy semestr nauki roku szkolnego 2016/2017.
Do zobaczenia!

" Widzieć w dziecku człowieka,
uczyć, pomagać, wspierać..."
Nasza szkoła jest placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej
jak i pragnące kontynuować ją w gimnazjum.

KONTAKT:

adres:


tel./fax:


e-mail:
80 - 332 Gdańsk
ul. Piastowska 35/37

(058)558-31-13

Dyrektor szkoły: zskpig27@gmail.com
Sekretariat: sek27@wp.pl
do góry