Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

80 - 320 Gdańsk, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13
e-mail:sek27@wp.pl

Widzieć w dziecku człowieka, uczyć, pomagać, wspierać...
Nasza szkoła jest placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Jesteśmy szkołą z tradycjami, która prowadzi swoją działalność od roku 1972.
Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej
jak i pragnące kontynuować ją w klasach starszych.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:
- naukę w małych zespołach klasowych;
- bezpłatne podręczniki i materiały do ćwiczeń;
- opiekę wykwalifikowanych terapeutów - logopedów, rehabilitantów, psychologa, pedagoga;
- indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- naukę w oparciu o dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka programy nauczania;
- udział w kołach zainteresowań;
- opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do godz. 17.00;
- zajęcia w świetlicy w małych pięcio-osobowych grupach, w ramach których realizowane są koła zinteresowań;
- oddzielne klasy dla uczniów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia programowe dla uczniów
z lekką niepełnosprawnością intelektualną

I ETAP NAUCZANIA
KLASY I-III
- Religia/etyka
- Zajęcia zintegrowane
- Język angielski
- Gimnastyka korekcyjna

II ETAP NAUCZANIA
KLASY IV-VIII
- Religia/etyka
- Język polski
- Język angielski
- Matematyka
- Przyroda
- Geografia
- Biologia
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Chemia
- Fizyka
- Muzyka
- Plastyka
- Technika
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Doradztwo zawodowe
- Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia programowe dla uczniów
z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

I ETAP NAUCZANIA
KLASY I-III
- Religia/etyka
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
- Zajęcia rozwijające komunikowanie się
- Zajęcia rozwijające kreatywność
- Wychowanie fizyczne
II ETAP NAUCZANIA
KLASY IV-VIII
- Religia/etyka
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
- Zajęcia rozwijające komunikowanie się
- Zajęcia rozwijające kreatywność
- Wychowanie fizyczne


PRZEKAŻ NAM 1% SWOJEGO PODATKU
Jeżeli chcesz pomóc uczniom naszej szkoły, podziel się z nami darem serca
i przekaż na rzecz szkoły 1% swojego podatku.
Więcej informacji możesz znaleźć na stronie

www.jestesmyrazem.cba.pl