Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr27

w Gdańsku
ul. Piastowska 35/37

MAJOWE AKTYWNOŚCI...

" Widzieć w dziecku człowieka,
uczyć, pomagać, wspierać..."
Nasza szkoła jest placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej
jak i pragnące kontynuować ją w gimnazjum.

KONTAKT:

adres:


tel./fax:


e-mail:
80 - 332 Gdańsk
ul. Piastowska 35/37

(058)558-31-13

Dyrektor szkoły: zskpig27@gmail.com
Sekretariat: sek27@wp.pl